Nawigacja

Zdarzenia i wypadki kolejowe

Zdarzenia i wypadki kolejowe

 Ogólne informacje Rodzaje wypadków Miernik
Wypadki na przejazdach/przejściachNajechania na osoby poza przejazdami/przejściamiSamobójstwa/próby samobójcze

 

 OGÓLNE INFORMACJE

Zdarzenia kolejowe w I-IV kwartale 2020 r.
  I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020
poważne wypadki 2 1 2 1
wypadki 151 141 174 175
incydenty 306 264 386 316

 

Zdarzenia kolejowe w latach 2015-2020
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
poważne wypadki 2 2 4 6 4 6
wypadki 636 579 751 732 642 641
incydenty 505 837 1271 1256 1263 1272

 

RODZAJE WYPADKÓW

Rodzaje wypadków (w tym poważnych wypadków) na liniach kolejowych w latach 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
łączna liczba 640 583 625 613 529
kolizje 53 59 86 57 57
wykolejenia 122 110 108 103 105
wypadki na przejazdach 210 214 217 221 202
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 247 194 207 224 162
pożar pojazdu kolejowego 0 3 1 5 1
inne 8 3 6 3 2

 

Rodzaje wypadków na bocznicach w latach 2017-2019
  2017 2018 2019
łączna liczba 130 125 117
kolizje 41 42 37
wykolejenia 63 61 63
wypadki na przejazdach 20 11 14
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 6 9 2
pożar pojazdu kolejowego 0 1 0
inne 0 1 1

 

MIERNIK

Miernik wypadków za lata 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 218,2 234 242,4 253,5 252,4
liczba wypadków 638 581 621 607 525
miernik 2,92 2,48 2,56 2,39 2,08

 

WYPADKI NA PRZEJAZDACH/PRZEJŚCIACH

Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w I-IV kwartale 2020 r.
  I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020
łączna liczba 52 33 51 40
kategoria A 4 2 2 4
kategoria B 7 5 - 4
kategoria C 7 6 10 5
kategoria D 32 20 36 26
kategoria E 1 - 2 1
kategoria F 1 - 1 -
dojścia do peronu - - - -

 

Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2015-2020
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
łączna liczba 208 212 214 215 199 176
kategoria A 17 15 14 7 13 12
kategoria B 20 19 23 27 19 16
kategoria C 36 26 27 40 27 28
kategoria D 123 147 141 132 126 114
kategoria E 7 5 9 9 9 4
kategoria F 5 0 0 0 0 2
dojścia do peronu - - - - 5 -

 

NAJECHANIA NA OSOBY POZA PRZEJAZDAMI/PRZEJŚCIAMI

Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w I-IV kwartale 2020 r.
  I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 25 28 44 57

 

Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w latach 2015-2020
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 235 174 179 203 142 154

SAMOBÓJSTWA/PRÓBY SAMOBÓJCZE

Samobójstwa i próby samobójcze w I-IV kwartale 2020 r.
  I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020
samobójstwa  47 18 20 17
próby samobójcze 8 8 5 2

 

Samobójstwa i próby samobójcze w latach 2015-2020
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
samobójstwa  87 114 112 105 156 102
próby samobójcze 7 10 12 16 15 23

 

do góry