Nawigacja

Opis terminali

CENTRUM LOGISTYCZNE KONTRAST INTERMODAL

Informacje i parametry obiektu

Informacje ogólne

Lokalizacja

ul. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy

Właściciel oraz zarządca

Kontrast Krzysztof Koc

Dane kontaktowe

tel.: +48 85 66 44 880 / +48 885 140 290

e-mail: terminal@kontrastintermodal.pl

Strona www

www.kontrastintermodal.pl

Data otwarcia

30.10.2020

Godziny otwarcia

8:00-16:00

Obsługiwany rodzaj transportu

kolejowy, samochodowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych

kontenery, naczepy

Droga krajowa i / lub autostrada

Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km]

Linia kolejowa: nr linii kolejowej

Odległość Terminalu od linii kolejowej  [w km]

S8, DK19, DK65, DK66

25 km do S8, 28 km do S19, 30 km do DK65, 32 km do DK66

E75 (LK nr 6)

0

Pozostałe informacje

-

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha]

6,5

Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa [w TEU]

54 750

Ilość przyłączy elektrycznych

10

Powierzchnia składowa [w TEU]

1 050

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo – przeładunkowe

2 x reachstacker 46T

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych

1

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i wyładunku

1 x 337 m , 1 x 287 m

Liczba suwnic kolejowych

-

Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej – 1435 mm [w m]

1 579 m

Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej – 1520 mm [w m]

-

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek

29

Usługi

 

  • Przeładunek i składowanie kontenerów
  • Obsługa kontenerów chłodniczych
  • Ważenie kontenerów
  • Serwis kontenerów: czyszczenie, naprawy,
  • Sprzedaż kontenerów
  • Wynajem kontenerów magazynowych i chłodniczych
  • Plombowanie kontenerów
  • Usługi celne i ubezpieczeniowe

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

—   

Opcje strony

do góry