Nawigacja

Opis terminali

BCT - BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SP. Z O.O.

Informacje ogólne Infrastruktura i wyposażenie Infastruktura kolejowaInfrastruktura drogowa
Infrastruktura morska UsługiStałe relacje 
Informacje kontaktowe i parametry obiektu

Informacje ogólne

Lokalizacja

ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia

Właściciel / zarządca

International Container Terminal Services, Inc.

Dane kontaktowe

Tel: +48 58 350 60 30;

Fax: +48 58 732 79 00;

e-mail: bct@bct.gdynia.pl

Strona www

www.bct.gdynia.pl

Godziny otwarcia

24/7

Obsługiwany rodzaj transportu

morski, drogowy, kolejowy, barkowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych

wszystkie rodzaje: kontenery standardowe i niestandardowe, naczepy siodłowe i zestawy drogowe, nadwozia wymiennie (swap body)

Droga krajowa i / lub autostrada

Odległość Terminalu od drogi krajowej [w km]

Linia kolejowa: nr linii kolejowej

Odległość Terminalu od linii kolejowej  [w km]

A1, S6, Estakada Kwiatkowskiego

4 km

201, 228

Obie linie są doprowadzone do wewnętrznego torowiska terminala

Pozostałe informacje

-

Infrastruktura i wyposażenie

Powierzchnia całkowita Terminalu [ha] 

66,2

Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa [w TEU]

1 200 000

Powierzchnia składowa [w TEU]

20 000 + place składowe pojazdów o pojemności ok. 6 500 sztuk

Ilość przyłączy elektrycznych

680

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo – przeładunkowe

 • Suwnice nabrzeżowe o udźwigu 60 t - 6 szt.
 • Suwnice kolejowe o udźwigu 60t - 2 szt.
 • Suwnice placowe o udźwigu 40t - 18 szt.
 • Samobieżne żurawie portowe Liebherr LHM-400 o udźwigu 100 t - 2 szt.
 • Kontenerowe wozy podsiębierne o udźwigu 40 t - 2 szt.
 • Kontenerowe wozy  wysięgnikowe Reachstackery Kalmar o udźwigu 45 t - 3 szt.
 • Ciągniki siodłowe - 30 szt.
 • Wózki widłowe o napędzie spalinowym i elektrycznym o udźwigu do 7 ton - 18 szt.
 • 4 wozy czołowo - widłowe o udźwigu do 28 t.
 • Rama do przeładunku kontenerów o udźwigu do 24 t - 1 szt.
 • Naczepy kontenerowe, drogowe i terminalowe - 30 szt.

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych

11

Liczba i długość torów kolejowych do załadunku i wyładunku [w m]

3 tory po 675m i 2 tory po 300m

Liczba suwnic kolejowych

2

Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej   1435 mm [w m]:

2 752

Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej       1520 mm [w m]:

-

Infrastruktura drogowa

Liczna miejsc parkingowych dla ciężarówek

80 ogólnodostępnych

Infrastruktura morska

Długość linii nadbrzeża z możliwością przeładunku    [w m]

800

Głębokość nadbrzeża [w m]

12,7 (13,5 konstrukcyjna)

Liczba stanowisk w portach:

możliwa obsługa 5 statków jednocześnie

Szerokość rampy Ro-Ro:

17,60 m światło przejazdu (rampa do obsługi statków Ro-Ro)

Usługi

 • Przeładunek i składowanie drobnicy,
 • Przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych i ciężkich
 • Formowanie i rozformowywanie kontenerów
 • Składy celne ( dla drobnicy i samochodów)
 • Przeładunek i składowanie pojazdów
 • Przewóz jednostek intermodalnych w relacji z terminalem Stena Line

Stałe połączenia realizowane przez Terminal

-

do góry