Nawigacja

Dane eksploatacyjne

 
Dane podstawoweUdziały w rynkuUdziały przewoźników
Dane roczne 2012-2021Dane - Pliki 2012-2022WykresyArchiwum 
 

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach intermodalnych - I kwartał 2022
liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa  (tys. tono-km)
466 218 750 971 6 576,02 2 098 402

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych (w liczbie sztuk)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 383 130 418 784 466 218 47 434 11,33%
II kwartał 377 638 450 584      
III kwartał 438 439 450 777      
IV kwartał  464 125 457 404      

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 593 046 687 898 750 971 63 073 9,17%
II kwartał 597 475 745 154      
III kwartał 724 202 735 008      
IV kwartał  757 565 751 758      

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 5 363,86 6 242,03 6 576,02 333,98 5,35%
II kwartał 5 585,88 6 782,07      
III kwartał 6 162,80 6 777,28      
IV kwartał  6 664,33 6 728,85      

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tono-km)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 1 719 739,67 1 893 486,65 2 098 401,56 204 914,91 10,82%
II kwartał 1 888 050,45 2 033 158,55      
III kwartał 2 093 707,92 2 140 801,65      
IV kwartał  2 137 048,95 2 113 638,83      

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg masy
  2020 2021 2022
I kwartał 9,88% 11,01% 10,55%
I-II kwartał 10,42% 11,15%  
I-III kwartał 10,56% 11,02%  
I-IV kwartał  10,65% 10,89%  

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
  2020 2021 2022
I kwartał 13,81% 14,77% 14,40%
I-II kwartał 14,73% 14,77%  
I-III kwartał 15,04% 14,76%  
I-IV kwartał  15,01% 14,61%  

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 1,64%      
Captrain Polska 6,23%      
CD Cargo Poland 0,58%      
CTL Logistics 2,81%      
DB Cargo 14,92%      
Ecco Rail 7,13%      
Eurasian Railway Carrier  5,24%      
Eurotrans 2,44%      
Freightliner 0,23%      
IRT 0,21%      
Lotos Kolej 3,08%      
LTE Polska 4,53%      
Metrans (Polonia) 5,28%      
PCC Intermodal 12,21%      
PKP Cargo 29,69%      
PKP LHS 1,97%      
Pol-Miedź 0,10%      
Rail Cargo Carrier Poland 0,36%      
Rail Polska 0,59%      
Silva LS 0,78%      

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 2,17%      
Captrain Polska 6,17%      
CD Cargo Poland 0,38%      
CTL Logistics 3,25%      
DB Cargo 14,82%      
Ecco Rail 7,77%      
Eurasian Railway Carrier  0,15%      
Eurotrans 0,12%      
Freightliner 0,48%      
IRT 0,01%      
Lotos Kolej 4,75%      
LTE Polska 3,66%      
Metrans (Polonia) 3,59%      
PCC Intermodal 13,77%      
PKP Cargo 35,51%      
PKP LHS 1,28%      
Pol-Miedź 0,08%      
Rail Cargo Carrier Poland 0,17%      
Rail Polska 0,38%      
Silva LS 1,48%      

 

DANE ROCZNE 2012-2021

Dane podstawowe 2012-2021
rok liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa           (tys. tono-km)
2012 644 568 1 046 982 8 055,83 3 044 869,16
2013 689 276 1 123 361 8 633,26 3 066 986,39
2014 699 594 1 114 174 9 610,29 3 401 655,37
2015 745 341 1 151 754 10 386,39 3 718 045,35
2016 983 488 1 470 382 13 428,68 4 695 934,92
2017 1 102 126 1 691 899 15 080,53 5 571 306,81
2018 1 295 809 1 933 159 17 703,30 6 436 431,30
2019 1 394 061 2 137 122 19 509,49 7 069 382,86
2020 1 663 332 2 672 287 23 776,87 7 838 546,99
2021 1 777 549 2 919 818 26 530,24 8 181 085,68

 

DANE - PLIKI 2012-2022

Przewozy intermodalne wg kwartałów 2012-2022
parametry plik do pobrania
liczba jednostek

załącznik Excel

TEU 
masa 
praca przewozowa

 

WYKRESY

do góry