Nawigacja

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2021 r.

Data publikacji:30.09.2022

Raport opublikowany na podstawie art. 17a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr 23/2022

do góry