Nawigacja

Punktualność pasażerska

< Najnowsze daneDane podstawowe Punktualność na stacjachDane roczne
Pliki do pobraniaMetodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary styczeń luty marzec I kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,61% 91,97% 89,60% 91,02%
liczba pociągów uruchomionych 151 806 140 513 155 849 448 168
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 734 11 289 16 201 40 224
jednostka miary kwiecień maj  czerwiec  II kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,70% 90,36% 87,22% 89,75%
liczba pociągów uruchomionych 144 761 151 765 148 688 445 214
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 014 14 629 19 008 45 651
jednostka miary lipiec sierpień wrzesień III kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 85,27% 86,55% 89,95% 87,25%
liczba pociągów uruchomionych 156 437 158 524 154 840 469 801
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 23 050 21 314 15 557 59 921
jednostka miary październik listopad grudzień  IV kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min)        
liczba pociągów uruchomionych        
liczba pociągów opóźnionych od 6 min        
 
Dane o punktualności przewozów pasażerskich w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 2022 zmiana 2022/2021 [p. proc.]
styczeń 91,42% 93,95% 90,09% 91,61% 1,52
luty 94,34% 94,28% 87,77% 91,97% 4,20
marzec 93,55% 95,94% 93,27% 89,60% -3,67
kwiecień 94,00% 98,00% 94,01% 91,70% -2,31
maj 93,54% 97,70% 92,62% 90,36% -2,26
czerwiec 90,92% 94,56% 89,48% 87,22% -2,26
lipiec 92,18% 94,33% 86,73% 85,27% -1,46
sierpień 92,47% 93,64% 89,08% 86,55% -2,53
wrzesień 91,98% 93,83% 90,37% 89,95% -0,42
październik 89,46% 93,35% 89,97%    
listopad 92,76% 94,68% 89,30%    
grudzień 93,12% 93,25% 88,74%    
 
 
Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale [%]
przewoźnik lipiec sierpień wrzesień III kwartał
Arriva RP 89,47% 94,18% 95,03% 92,91%
Koleje Dolnośląskie 79,17% 79,49% 82,98% 80,53%
Koleje Małopolskie 91,06% 91,79% 95,12% 92,63%
Koleje Mazowieckie 90,46% 89,89% 92,09% 90,83%
Koleje Śląskie 91,46% 92,36% 93,37% 92,42%
Koleje Wielkopolskie 90,38% 92,34% 92,51% 91,74%
Leo Express 92,86% 76,92% 92,59% 87,65%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 84,75% 88,89% 86,57% 86,74%
PKP Intercity 55,50% 58,27% 74,50% 62,32%
PKP SKM 94,18% 96,04% 95,96% 95,38%
POLREGIO 84,77% 86,26% 89,84% 86,93%
RegioJet 38,30% 50,81% 50,00% 46,48%
SKM Warszawa 93,84% 93,64% 92,46% 93,32%
SKPL Cargo 92,31% 95,67% 95,93% 94,78%
Usedomer Baderbahn 90,70% 91,59% 97,45% 93,70%
Warszawska Kolej Dojazdowa 99,60% 98,79% 98,70% 99,03%

 

PUNKTUALNOŚĆ NA STACJACH

Dane o punktualności pociągów na stacjach na podstawie raportów PKP Polskie Linie Kolejowe w 2022 r.
Pliki w formacie CSV do pobrania - punktulaność mierzona dla progu od 6 minut
Wskaźnik punktualności na stacjach - Udział liczby zatrzymań pociągów punktualnych (z uwzględnieniem od 6 minut) w ogólnej liczbie zatrzymań
Liczba zatrzymań pociągów na stacjach
Liczba opóźnionych zatrzymań pociągów od 6 minut
Łączny czas opóźnień  na stacjach w minutach
Średni czas opóźnień na stacjach dla zatrzymań pociągów opóźnionych od 6 minut 
Dane podstawowe o liczbie zatrzymań
Dane o zatrzymaniach w podziale na przewoźników

 

Podstawowe parametry o punktualności w latach 2010-2021
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych
2010 85,09% 1 468 008 370 901
2011 89,83% 1 477 990 420 612
2012 92,08% 1 553 649 405 670
2013 91,61% 1 506 984 392 005
2014 91,08% 1 504 098 385 883
2015 92,36% 1 593 972 364 896
2016 91,22% 1 691 888 330 237
2017 90,17% 1 715 587 359 384
2018 88,54% 1 783 210 419 074
2019 92,46% 1 716 044 370 796
2020 94,62% 1 581 087 280 584
2021 90,11% 1 741 157 525 667
 
Zawartość plików - dane za lata 2010-2022
parametry pliki do pobrania
dane archiwalne (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2010-2018
(przed zmianą metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2019-2022
(po zmianie metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2022 r. .zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2019-2021 .zip
 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 5 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Dane dotyczące liczby zatrzymań pociągów oraz opóźnieniach na stacjach pośrednich (opóźnienie na stacji pośredniej/stacji końcowej) publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dane nie zawierają informacji o przewozach realizowanych na infrastrukturze PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

do góry