Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze towarowym

Zatrudnienie w sektorze towarowym

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2019

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych
  2017 2018 2019
Liczba zatrudnionych 27 258 28 274 28 326

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach towarowych
stanowisko 2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
maszynista 8 352 51,3% 8 198 50,4%
ustawiacz 2 325 14,3% 2 317 14,2%
rewident taboru 2 074 12,7% 2 114 13,0%
kierownik pociągu 1 286 7,9% 1 329 8,2%
manewrowy 886 5,4% 929 5,7%
prowadzący pojazdy kolejowe 579 3,6% 619 3,8%
dyżurny ruchu 503 3,1% 471 2,9%
toromistrz 133 0,8% 158 1,0%
nastawniczy 92 0,6% 89 0,5%
automatyk 48 0,3% 41 0,3%
dróżnik przejazdowy 14 0,1% 11 0,1%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
kobiety 6 430 19,6% 6 558 20,6%
mężczyźni 26 428 80,4% 25 221 79,4%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
pracownicy do 30 lat 3 091 9,4% 3 186 10,0%
pracownicy od 30 do 50 lat 13 641 41,5% 12 931 40,7%
pracownicy powyżej 50 lat 16 127 49,1% 15 661 49,3%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
kobiety 3 0,03% 2 0,02%
mężczyźni 8 858 99,97% 8 782 99,98%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
pracownicy do 30 lat 798 9,0% 949 10,8%
pracownicy od 30 do 50 lat 3 728 42,1% 3 892 44,3%
pracownicy powyżej 50 lat 4 328 48,9% 3 943 44,9%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
przewoźnicy udział % 2018 udział % 2019
PKP Cargo S.A. 61,0% 61,0%
Lotos Kolej Sp. z o.o. 4,0% 4,0%
Grupa DB 4,0% 4,0%
PUK Kolprem 3,0% 3,0%
PKP LHS 3,0% 3,0%
Pol-Miedź Trans 2,0% 3,0%
Grupa CTL 2,0% 3,0%
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 2,0% 2,0%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2019
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 33 094
2012 33 210 0,35%
2013 32 263 -2,85%
2014 30 978 -3,98%
2015 27 908 -9,91%
2016 27 590 -1,14%
2017 27 258 -1,20%
2018 28 274 3,73%
2019 28 326 0,18%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2019 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 6 233 26 610
2016 6 120 -1,81% 25 357 -4,71%
2017 6 046 -1,21% 25 008 -1,38%
2018 6 430 6,36% 26 428 5,68%
2019 6 558 1,98% 25 221 -4,57%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2019 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 7 447
2016 8 930 19,92%
2017 8 850 -0,90%
2018 8 855 0,06%
2019 8 784 -0,80%

PLIK DANE 2003-2019

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród przewoźników

 

zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2019
łączne zatrudnienie w latach 2003-2019

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry