Nawigacja

Tabor towarowy

Tabor kolejowy przewoźników towarowych

Dane podstawowe Pliki - Dane 2003-2019

DANE PODSTAWOWE

Struktura pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji towarowych przewoźników normalnotorowych
pojazdy trakcyjne 2015 2016 2017 2018 2019
lokomotywy elektryczne 1 475 1 502 1 419 1 445 1 509
lokomotywy spalinowe 2 121 2 130 2 032 2 061 2 146
 
Struktura wagonów będących w dyspozycji towarowych przewoźników normalnotorowych
wagony 2015 2016 2017 2018 2019
wagony węglarki 59 641 51 919 59 432 61 677 61 477
wagony kryte 4 100 3 976 3 897 2 075 2 065
wagony platformy 11 603 11 541 12 551 12 973 13 453
wagony z otwieranym dachem 1 256 1 273 1 289 1 596 1 555
wagony specjalne 6 124 6 291 6 347 5 393 4 348
wagony cysterny 7 602 6 768 7 068 7 086 7 232
wagony robocze oraz socjalne 580 570 545 549 1 024
 
Zawartość plików - dane za lata 2003-2019
Parametry Pliki do pobrania
dane o taborze kolejowym w dyspozycji przewoźników (liczba)

średni wiek taboru kolejowego (w latach)
prędkość eksploatacyjna taboru kolejowego (liczba pojazdów)
 
do góry