Nawigacja

Punktualność towarowa

Punktualność przewozów towarowych

< Najnowsze daneDane podstawoweDane roczne
Pliki - Dane 2013-2021Metodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary styczeń 2021 luty 2021 marzec 2021
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 44,36% 39,93% 44,28%
liczba pociągów uruchomionych 33 002 32 916 39 487
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 18 363 19 772 22 003
 
Dane o punktualności przewozów towarowych w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 zmiana 2021/2020 [p. proc.]
styczeń 38,76% 47,41% 44,36% -3,05
luty 42,29% 46,70% 39,93% -6,77
marzec 42,30% 48,32% 44,28% -4,04
kwiecień 42,69% 53,43%    
maj 43,57% 53,24%    
czerwiec 40,84% 46,79%    
lipiec 41,96% 43,82%    
sierpień 43,32% 42,18%    
wrzesień 41,42% 42,40%    
październik 38,88% 43,57%    
listopad 40,80% 43,20%    
grudzień 42,85% 44,70%    
 
Dane o punktualności przewoźników towarowych w podziale na rodzaj uruchamianego pociągu [%]
rodzaj pociągu styczeń luty marzec I kwartał
krajowe 42,95% 38,80% 44,14% 42,10%
międzynarodowe 49,02% 43,87% 44,78% 45,88%
 
Podstawowe parametry o punktualności w latach 2013-2020
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych od 16 min (do 2018 roku od 5 min)
2013 47,39% 507 285 266 864
2014 46,02% 472 259 276 798
2015 38,39% 446 727 279 781
2016 42,02% 435 683 256 526
2017 39,23% 463 183 285 056
2018 36,09% 481 567 310 971
2019 41,62% 446 501 272 356
2020 46,11% 421 032 238 286
 
Zawartość plików - dane za lata 2013-2021
parametry pliki do pobrania
dane (w formacie .csv) o punktualności pociągów towarowych w I kwartale 2021 r. .zip
dane archiwalne za lata 2013-2020 dotyczące punktualności przewoźników towarowych (w tym współczynnik punktualności, liczba uruchomionych pociągów z uwzględnieniem liczby punktualnych oraz opóźnionych, średni czas opóźnień w minutach)

 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 15 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

do góry