Nawigacja

Punktualność towarowa

Punktualność przewozów towarowych

< Najnowsze daneDane podstawoweDane roczne
Pliki - Dane 2013-2020Metodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary październik 2020 listopad 2020 grudzień 2020
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 43,57% 43,20% 44,70%
liczba pociągów uruchomionych 39 569 38 210 37 259
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 23 368 22 745 21 624
 
Dane o punktualności przewozów towarowych w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 zmiana 2020-2019 [p. proc.]
styczeń 38,76% 47,41%   8,65
luty 42,29% 46,70%   4,41
marzec 42,30% 48,32%   6,02
kwiecień 42,69% 53,43%   10,74
maj 43,57% 53,24%   9,67
czerwiec 40,84% 46,79%   5,95
lipiec 41,96% 43,82%   1,86
sierpień 43,32% 42,18%   -1,14
wrzesień 41,42% 42,40%   0,98
październik 38,88% 43,57%   4,69
listopad 40,80% 43,20%   2,40
grudzień 42,85% 44,70%   1,85
 
Dane o punktualności przewoźników towarowych w podziale na rodzaj uruchamianego pociągu [%]
rodzaj pociągu październik listopad grudzień IV kwartał
krajowe 44,78% 43,79% 44,71% 44,43%
międzynarodowe 38,87% 40,91% 44,66% 41,48%
intermodalne (krajowe i międzynarodowe) n/a n/a n/a n/a
 
Podstawowe parametry o punktualności w latach 2013-2020
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych od 16 min (do 2018 roku od 5 min)
2013 47,39% 507 285 266 864
2014 46,02% 472 259 276 798
2015 38,39% 446 727 279 781
2016 42,02% 435 683 256 526
2017 39,23% 463 183 285 056
2018 36,09% 481 567 310 971
2019 41,62% 446 501 272 356
2020 46,11% 421 032 238 286
 
Zawartość plików - dane za lata 2013-2020
parametry pliki do pobrania
liczba pociągów uruchomionych

liczba pociągów punktualnych
liczba pociągów opóźnionych
liczba pociągów odwołanych
średni czas opóźnień
 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 15 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

do góry