Nawigacja

Przewozy międzynarodowe

Przewozy międzynarodowe

 Dane podstawowe Udziały w rynku Udziały przewoźników
Dane roczne 2012-2019 Dane - Pliki 2012-2019

 DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach międzynarodowych w 2019 r.
masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
78 113,45 25 092 564,28 321

 

Przewieziona masa ładunków wg rodzaju komunikacji (w tys. ton)
  2017 2018 2019 zmiana 2019-2018  zmiana % 2019/2018
eksport 26 729,45 25 336,19 24 277,10 -1 059,09 -4,18%
import 41 422,28 49 438,29 45 962,10 -3 476,18 -7,03%
tranzyt 6 234,08 7 668,20 7 874,25 206,05 2,69%

 

Wykonana praca przewozowa wg rodzaju komunikacji (w tys. tono-km)
  2017 2018 2019 zmiana 2019-2018  zmiana % 2019/2018
eksport 7 859 513,67 8 020 987,50 7 335 790,40 -685 197,10 -8,54%
import 11 609 311,40 13 814 885,35 12 941 375,73 -873 509,62 -6,32%
tranzyt 3 815 434,33 4 630 789,33 4 815 398,14 184 608,82 3,99%

 

Średnia odległość w przewozach międzynarodowych (w km)
  2017 2018 2019 zmiana 2019-2018  zmiana % 2019/2018
eksport 294,04 316,58 302,17 -14,41 -4,55%
import 280,27 279,44 281,57 2,13 0,76%
tranzyt 612,03 603,90 611,54 7,64 1,27%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów międzynarodowych w rynku kolejowym wg masy
2017 2018 2019
31,01% 32,94% 33,04%

 

Udział przewozów międzynarodowych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
2017 2018 2019
42,47% 44,38% 44,88%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach międzynarodowych w 2019 r. (%)
przewoźnik wg masy wg pracy przewozowej
Alza Cargo 0,11% 0,08%
Bartex 0,59% 0,02%
Captrain 2,37% 2,55%
Cargo Przewozy Towarowe, Transport 0,12% 0,02%
CD Cargo 3,02% 2,79%
CTL Logistics 5,15% 5,25%
CTL Północ 0,17% 0,003%
DB Cargo Polska 7,96% 9,70%
DB Cargo Spedkol 0,07% 0,01%
Ecco Rail 1,40% 1,38%
EP Cargo 0,45% 0,87%
Eurotrans 1,21% 0,06%
Freightliner PL 1,31% 0,73%
HSL Polska 0,87% 0,34%
Inter Cargo 2,93% 5,18%
IRT 0,23% 0,01%
JSW Logistics 0,15% 0,26%
Karpiel 0,06% 0,10%
Kolej Bałtycka 0,32% 0,01%
Lotos Kolej 3,02% 3,62%
LTE Polska 1,85% 1,77%
Metrans 0,69% 0,44%
Octopus 0,09% 0,05%
Olavion 0,71% 1,38%
Orion Rail Logistics 0,01% 0,01%
OrlenKolTrans 0,38% 0,32%
PCC Intermodal 1,14% 1,15%
PKP Cargo  46,78% 45,08%
PKP Cargo International 0,44% 0,06%
PKP LHS 12,47% 12,10%
Pol-Miedź 0,34% 0,32%
PUK Kolprem 1,35% 1,65%
Rail Cargo Carrier Poland 0,10% 0,05%
Rail Polska 0,75% 0,52%
Rail STM 0,09% 0,11%
STK  0,61% 1,21%
Transchem 0,70% 0,83%

 

DANE ROCZNE 2012-2019

Dane podstawowe 2012-2019
  masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
2012 65 232,70 20 329 738,64 312
2013 68 955,79 22 586 335,97 328
2014 68 296,54 21 720 827,60 318
2015 67 099,11 21 820 608,27 325
2016 67 070,59 21 714 111,11 324
2017 74 385,81 23 284 259,41 313
2018 82 442,68 26 466 662,18 321
2019 78 113,45 25 092 564,28 321

 

DANE - PLIKI 2012-2019

Przewozy międzynarodowe wg komunikacji 2012-2019
parametry pliki do pobrania
masa ogółem

załącznik Excel

w tym eksport, import, tranzyt
praca przewozowa
w tym eksport, import, tranzyt
do góry