Nawigacja

Przewozy ładunków niebezpiecznych

Przewozy ładunków niebezpiecznych.

 Dane podstawoweUdziały w rynkuUdziały przewoźników
Dane roczne 2012-2021Pliki - Dane 2012-2021Klasyfikacja RID

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2021 r.
masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
29 539,49 9 746 620,90 330

 

Przewieziona masa wg grup towarów niebezpiecznych (w tys. ton)
klasa wg RID 2019 2020 2021 zmiana 2021-2020  zmiana % 2021/2020
1 14,61 16,22 12,39 -3,83 -23,59%
2 3 258,96 2 831,77 2 978,90 147,13 5,20%
3 17 869,15 16 122,95 18 812,72 2 689,77 16,68%
4.1 522,69 485,42 522,08 36,67 7,55%
4.2 807,80 732,94 703,42 -29,52 -4,03%
4.3 6,54 2,53 4,46 1,93 76,46%
5.1 528,65 766,98 764,97 -2,01 -0,26%
5.2 0,11 0,256 0,04 -0,21 -83,57%
6.1 224,78 194,16 223,06 28,89 14,88%
6.2 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 0,26 0,00 0,61 0,61  
8 1 536,07 1 414,00 1 635,77 221,78 15,68%
9 3 980,34 3 583,84 3 881,06 297,22 8,29%

 

Wykonana praca przewozowa wg grup towarów niebezpiecznych (w tys. ton- km)
klasa wg RID 2019 2020 2021 zmiana 2021-2020 zmiana % 2021/2020
1 2 915,22 3 540,59 2 806,65 -733,94 -20,73%
2 902 558,63 828 923,90 847 565,20 18 641,29 2,25%
3 6 054 894,78 5 946 161,70 6 725 901,37 779 739,67 13,11%
4.1 212 740,61 195 745,53 213 397,41 17 651,88 9,02%
4.2 114 028,46 100 501,33 85 103,43 -15 397,91 -15,32%
4.3 2 594,15 672,17 730,61 58,44 8,69%
5.1 163 310,76 251 773,93 251 599,56 -174,37 -0,07%
5.2 48,88 80,73 14,35 -66,38 -82,23%
6.1 122 228,40 88 832,12 111 191,65 22 359,53 25,17%
6.2 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 167,31 0,00 456,20 456,20  
8 440 813,39 442 821,54 452 517,80 9 696,26 2,19%
9 1 429 355,38 1 040 638,36 1 055 336,68 14 698,33 1,41%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wg masy
2019 2020 2021
12,20% 11,72% 12,12%

 

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
2019 2020 2021
16,90% 17,05% 17,41%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2021 r. (%)
przewoźnik wg masy wg pracy przewozowej
Barter 0,39% 0,02%
Captrain Polska  2,07% 2,21%
CD Cargo Poland  0,10% 0,18%
CTL Logistics  3,22% 3,81%
CTL Północ 0,34% 0,01%
DB Cargo Polska  3,00% 1,59%
DB Cargo Spedkol  0,29% 0,04%
Ecco Rail  0,25% 0,19%
EP Cargo 0,57% 0,19%
Eurasian Railway Carrier 0,13% 0,01%
Eurotrans 0,94% 0,05%
FDM-REW Damian Żur 0,06% 0,001%
Freightliner PL  0,004% 0,01%
Grupa Azoty KOLTAR  0,43% 0,29%
HSL Polska  0,71% 0,83%
IRT  0,52% 0,01%
Kolej Bałtycka  0,63% 0,02%
Lotos Kolej  29,96% 41,65%
LTE Polska  1,50% 2,48%
Metrans  0,12% 0,09%
Olavion  1,47% 2,36%
Orion Rail Logistics 0,04% 0,001%
OrlenKolTrans  22,46% 23,27%
PCC Intermodal  1,17% 1,24%
PKP Cargo 15,27% 13,80%
PKP LHS  2,19% 1,17%
Pol-Miedź 9,19% 3,10%
PUK Kolprem 1,11% 0,32%
Rail Polska  0,64% 0,13%
STK 0,20% 0,17%
Tabor Rail 0,004% 0,0001%
T&C 0,27% 0,06%
Tkol 0,01% 0,003%
Transchem 0,64% 0,69%
ZIK 0,07% 0,004%

 

DANE ROCZNE 2012-2021

Dane podstawowe 2012-2021
  masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
2012 21 485,82 6 852 281,93 319
2013 21 522,51 5 931 779,09 276
2014 20 976,74 6 753 412,54 322
2015 22 964,87 7 294 000,53 318
2016 23 617,32 7 912 699,21 335
2017 25 865,92 8 501 080,96 329
2018 27 676,24 9 078 189,51 328
2019 28 749,96 9 445 655,96 329
2020 26 151,06 8 899 691,89 340
2021 29 539,49 9 746 620,90 330

 

PLIKI - DANE 2012-2021

Dane podstawowe 2012-2021
parametry pliki do pobrania
masa

załącznik Excel

praca przewozowa

 

KLASYFIKACJA RID

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
klasa wg RID nazwa 
1 materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
2 gazy
3 materiały zapalne ciekłe
4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe, odczulone stałe
4.2 materiały podatne na samozapalenie
4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
5.1 materiały utleniające
5.2 nadtlenki organiczne
6.1 materiały trujące
6.2 materiały zakaźne
7 materiały promieniotwórcze
8 materiały żrące
9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
do góry