Nawigacja

Przewozy ładunków niebezpiecznych

Przewozy ładunków niebezpiecznych

 Dane podstawowe Udziały w rynku Udziały przewoźników
Dane roczne 2012-2019 Pliki - Dane 2012-2019Klasyfikacja RID

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2019 r.
masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
28 749,96 9 445 655,96 329

 

Przewieziona masa wg grup towarów niebezpiecznych (w tys. ton)
klasa wg RID 2017 2018 2019 zmiana 2019-2018  zmiana % 2019/2018
1 14,09 31,30 14,61 -16,68 -53,30%
2 3 234,75 3 333,70 3 258,96 -74,74 -2,24%
3 17 205,95 17 484,04 17 869,15 385,11 2,20%
4.1 518,28 529,53 522,69 -6,84 -1,29%
4.2 506,25 496,25 807,80 311,55 62,78%
4.3 9,40 13,69 6,54 -7,15 -52,22%
5.1 270,96 610,99 528,65 -82,34 -13,48%
5.2 0,05 0,003 0,11 0,11 3621,60%
6.1 170,40 225,19 224,78 -0,40 -0,18%
6.2 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 0,27 0,00 0,26 0,26  
8 1 497,95 1 612,03 1 536,07 -75,96 -4,71%
9 2 437,57 3 339,53 3 980,34 640,81 19,19%

 

Wykonana praca przewozowa wg grup towarów niebezpiecznych (w tys. ton- km)
klasa wg RID 2017 2018 2019 zmiana 2019-2018  zmiana % 2019/2018
1 2 893,04 12 782,99 2 915,22 -9 867,78 -77,19%
2 864 800,91 849 099,27 902 558,63 53 459,36 6,30%
3 5 627 493,65 5 838 835,02 6 054 894,78 216 059,76 3,70%
4.1 196 396,72 206 886,56 212 740,61 5 854,05 2,83%
4.2 60 720,56 74 363,37 114 028,46 39 665,09 53,34%
4.3 3 847,66 5 188,77 2 594,15 -2 594,61 -50,00%
5.1 94 969,60 211 031,30 163 310,76 -47 720,54 -22,61%
5.2 15,39 1,01 48,88 47,87 4739,93%
6.1 72 732,66 89 606,35 122 228,40 32 622,05 36,41%
6.2 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 173,36 0,00 167,31 167,31  
8 401 735,72 420 739,92 440 813,39 20 073,47 4,77%
9 1 175 301,71 1 369 654,95 1 429 355,38 59 700,42 4,36%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wg masy
2017 2018 2019
10,80% 11,10% 12,20%

 

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
2017 2018 2019
15,50% 15,20% 16,90%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach ładunków niebezpiecznych w 2019 r.
przewoźnik wg masy wg pracy przewozowej
Barter 0,38% 0,01%
Captrain Polska  2,01% 1,94%
CD Cargo Poland  0,15% 0,26%
CTL Logistics  3,97% 4,30%
DB Cargo Polska  2,89% 1,47%
DB Cargo Spedkol  0,31% 0,04%
Ecco Rail  0,15% 0,11%
EP Cargo  0,06% 0,0001%
Eurotrans 0,98% 0,05%
Freightliner PL  0,04% 0,03%
Grupa Azoty KOLTAR  0,57% 0,34%
HSL Polska  0,32% 0,05%
IRT  0,07% 0,002%
Karpiel  0,0002% 0,0004%
Kolej Bałtycka  0,69% 0,02%
Lotos Kolej  29,37% 41,29%
LTE Polska  0,67% 1,48%
Majkoltrans  0,01% 0,001%
Metrans  0,08% 0,07%
Olavion  0,58% 0,71%
OrlenKolTrans  19,81% 20,78%
PCC Intermodal  0,49% 0,48%
PKP Cargo 23,27% 19,52%
PKP LHS  2,67% 1,60%
Pol-Miedź 7,94% 4,13%
PUK Kolprem 0,87% 0,26%
Rail Polska  0,83% 0,18%
Rail Cargo Carrier 0,0002% 0,0001%
Silva LS  0,003% 0,002%
Transchem 0,77% 0,88%
ZIK 0,03% 0,005%

 

DANE ROCZNE 2012-2019

Dane podstawowe 2012-2019
  masa ładunków (tys. ton) praca przewozowa (tys. tono-km) średnia odległość (km)
2012 21 485,82 6 852 281,93 319
2013 21 522,51 5 931 779,09 276
2014 20 976,74 6 753 412,54 322
2015 22 964,87 7 294 000,53 318
2016 23 617,32 7 912 699,21 335
2017 25 865,92 8 501 080,96 329
2018 27 676,24 9 078 189,51 328
2019 28 749,96 9 445 655,96 329

 

PLIKI - DANE 2012-2019

Dane podstawowe 2012-2019
parametry pliki do pobrania
masa

załącznik Excel

praca przewozowa

 

KLASYFIKACJA RID

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
klasa wg RID nazwa 
1 materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
2 gazy
3 materiały zapalne ciekłe
4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe, odczulone stałe
4.2 materiały podatne na samozapalenie
4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
5.1 materiały utleniające
5.2 nadtlenki organiczne
6.1 materiały trujące
6.2 materiały zakaźne
7 materiały promieniotwórcze
8 materiały żrące
9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
do góry