Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Grupy towarowe w 2022 r.

Najnowsze daneDane kwartalneDane roczne 2012-2020

Pliki - Dane 2012-22WykresyKlasyfikacja NST 2007

NAJNOWSZE DANE

 

Podstawowe dane I kwartał 2022
  masa (mln ton)  praca przewozowa (mld tonokilometrów)  średnia odległość (km)
ogółem  62,34 14,57 233,8
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny  24,47 3,95 161,2
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa  14,63 3,54 241,8
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej  7,66 2,64 344,8
chemikalia, produkty chemiczne  2,59 0,84 322,8
metale, wyroby metalowe gotowe  2,72 0,55 201,3
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST  10,26 3,07 298,7

 

Udział procentowy w I kwartale 2022 r.
grupy towarowe wg masy wg pracy przewozowej
ogółem 100% 100%
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 39,26% 27,07%
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 23,46% 24,27%
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 12,29% 18,13%
chemikalia, produkty chemiczne 4,16% 5,74%
metale, wyroby metalowe gotowe 4,37% 3,76%
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 16,46% 21,03%

 

DANE KWARTALNE (masapraca przewozowaudział grup  narastająco 2021)

Masa przewiezionych towarów (mln ton)
grupy towarowe I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 rok 2022  rok 2021
ogółem 62,34         243,63
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 24,47         90,03
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 14,63         60,84
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 7,66         29,37
chemikalia, produkty chemiczne 2,59         10,96
metale, wyroby metalowe gotowe 2,72         10,77
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 10,26         41,66

 

Praca przewozowa (mld tonokilometrów)
grupy towarowe I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 rok 2022  rok 2021
ogółem 14,57         55,99
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 3,95         13,33
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 3,54         14,67
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 2,64         10,34
chemikalia, produkty chemiczne 0,84         3,35
metale, wyroby metalowe gotowe 0,55         2,21
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 3,07         12,09

 

Udział wg masy kwartlanie (narastająco 2022-2021)
grupy towarowe I kw. 2022 I kw. 2021 2021
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 39,26% 39,29% 36,95%
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 23,46% 22,16% 24,97%
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 12,29% 12,36% 12,05%
chemikalia, produkty chemiczne 4,16% 4,92% 4,50%
metale, wyroby metalowe gotowe 4,37% 4,26% 4,42%
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 16,46% 17,02% 17,10%

 

Udział wg pracy przewozowej (narastająco 2022-2021)
grupy towarowe I kw. 2022 I kw. 2021 2021
węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 27,07% 26,1% 23,8%
rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 24,27% 22,9% 26,2%
koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 18,13% 19,0% 18,5%
chemikalia, produkty chemiczne 5,74% 6,5% 6,0%
metale, wyroby metalowe gotowe 3,76% 3,8% 4,0%
pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 21,03% 21,7% 21,6%

DANE ROCZNE 2012-2021

Masa przewiezionych ładunków 2012-2021 (mln ton)
  węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej chemikalia, produkty chemiczne metale, wyroby metalowe pozostałe grupy wg klasyfikacji NST
2012 97,8 60,6 24,1 10,1 10,4 28,3
2013 98,5 59,8 25,2 10,4 8,0 31,3
2014 93,5 61,3 24,6 9,8 8,9 30,6
2015 91,6 59,2 25,6 9,6 8,8 29,8
2016 91,7 53,8 27,1 9,7 9,0 30,9
2017 97,1 62,2 27,6 9,8 9,5 33,7
2018 98,0 70,7 28,1 9,8 10,3 33,4
2019 91,1 64,8 27,8 10,0 9,2 33,4
2020 82,6 57,8 25,8 10,5 9,1 37,4
2021 90,0 60,8 29,4 11,0 10,8 41,7

 

Praca przewozowa ładunków 2012-2021 (mld tonokilometrów)
  węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej chemikalia, produkty chemiczne metale, wyroby metalowe pozostałe grupy wg klasyfikacji NST
2012 15,27 12,57 7,38 3,2 2,75 7,87
2013 16,98 12,91 7,72 3,25 1,94 8,1
2014 14,88 13,54 7,97 3,07 2,19 8,45
2015 15,53 13,54 7,98 3,01 2,17 8,37
2016 15,01 12,55 8,75 3,16 2,35 8,81
2017 15,08 15,13 8,79 3,15 2,45 10,23
2018 15,93 17,87 9,48 3,18 2,65 10,53
2019 15,19 15,66 9,51 3,16 2,1 10,28
2020 12,64 13,71 9,33 3,31 1,98 11,25
2021 13,33 14,67 10,34 3,35 2,21 12,09

 

PLIKI - DANE 2010-2021

Pliki -   dane, wykazy i klasyfikacje
wybrane miary i działy pliki do pobrania
Masa (tys. ton) , praca przewozowa (tys. tonokilometrów) średnia odległość przewozu 1 tony 2010-2021 (rocznie)
Wykaz przewoźników realizujących przewozy w wybranych grupach - 2019-2021
Masa (tys.  ton) , praca przewozowa (tys. tonokilometrów) średnia odległość przewozu 1 tony 2016-2021 (kwartalnie)
Wykaz klasyfikacji NST, CPA 2008

 

WYKRESY

 

 

 

WYKAZ GRUP ZGODNIE Z  UPROSZCZONĄ STANDARDOWĄ KLASYFIKACJĄ  TOWARÓW DO CELÓW STATYSTYK TRANSPORTU

Klasyfikacja NST 2007

kod grupy

wg NST

Nazwa grupy

przynależność do grupy CPA 2008

Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej

1

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

i rybołówstwa

 

(m.in. zboża, ziemniaki, burak cukrowy, pozostałe świeże owoce i warzywa, produkty leśnictwa i pozyskiwania drewna, żywe rośliny i kwiaty, inne substancje pochodzenia roślinnego, żywe zwierzęta, mleko surowe z bydła, owiec i kóz, inne surowce pochodzenia zwierzęcego, ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa)

01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.12, 01.13.51, 01.13.71, 01.11.6, 01.11.7, 01.13.1, 01.13.2, 01.13.3, 01.13.4, 01.13.52, 01.13.53, 01.13.59, 01.13.8, 01.13.9, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25.1, 01.25.3, 01.25.9, 01.26, 02.30.4, 02.10.1, 02.10.3, 02.2, 02.30.1, 02.30.2, 02.30.3, 01.13.6, 01.13.72, 01.19.2, 01.25.2, 01.30, 01.11.5, 01.11.8, 01.11.9, 01.15, 01.16, 01.19.1, 01.19.3, 01.27, 01.28, 01.29, 01.41.1, 01.42.1, 01.43, 01.44, 01.45.1, 01.46, 01.47.1, 01.49.1, 01.41.2, 01.45.2, 01.42.2, 01.45.3, 01.47.2, 01.49.2, 01.49.3

01.1

w tym zboża

01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.12

2

węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny

5, 06.1, 06.2

 

w tym węgiel kamienny

5

3

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa

 

(m.in. rudy żelaza, rudy metali nieżelaznych
(z wyjątkiem rud uranu i toru), minerały chemiczne i do produkcji nawozów (naturalne), sól, kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane, rudy uranu
 i toru)

07.1, 07.29, 08.91, 08.93, 08.1, 08.92, 08.99, 07.21

03.1

w tym rudy żelaza

07.1

03.5

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny


(m.in kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane)

08.1, 08.92, 08.99

4

Produkty spożywcze, napoje i tytoń

 

(m.in. mięso, skóry i skórki surowe oraz produkty mięsne, ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane, owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, przetwory mleczne i lody, produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe oraz pasza dla zwierząt, napoje, Inne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane i wyroby tytoniowe (z wyjątkiem paczkowanych lub pogrupowanych), różne produkty spożywcze i wyroby tytoniowe paczkowane lub pogrupowane)

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.9, 11, 10.7, 10.8, 12, różne w ramach 10, 11 i 12

5

Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane

 

(m.in. materiały włókiennicze, odzież i wyroby futrzarskie, skóra i produkty skórzane)

13, 14, 15

6

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby ze słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania dźwiękowe

 

(m.in. drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji (wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), masa włóknista, papier i wyroby z papieru, druki i nośniki informacji)

16, 17, 18, 58, 59

7

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi

 

(m.in. koks i produkty rafinacji ropy naftowej, produkty pieców koksowniczych, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej, produkty z ropy naftowej w stanie gazowym, skroplone lub sprężone, produkty rafinacji ropy naftowej w stanie stałym i w formie wosku)

19.1, 19.20.1, 19.20.2, 19.20.3, 19.20.4

07.2, 07.3, 07.4

w tym produkty rafinacji ropy naftowej

 

 (m.in. ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej, produkty z ropy naftowej w stanie gazowym, skroplone lub sprężone, produkty rafinacji ropy naftowej w stanie stałym i w formie wosku

19.20.2, 19.20.3, 19.20.4

8

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe

 

(m.in.  podstawowe mineralne produkty chemiczne, podstawowe organiczne produkty chemiczne, nawozy i związki azotowe (z wyłączeniem nawozów naturalnych), tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych, wyroby farmaceutyczne i parachemikalia włącznie z pestycydami i pozostałymi środkami agrochemicznymi, wyroby z gumy lub z tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe)

20.11, 20.12, 20.13.2, 20.13.3, 20.13.4, 20.13.5, 20.13.6, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21, 22, 20.13.1

9

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych

 

(m.in. inne niemetaliczne wyroby mineralne (m.in. szkło, wyroby ze szkła, wyroby ceramiczne, cement, wapno i gips, inne materiały i wyroby budowlane)

23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9

09.1

w tym cement, wapno i gips

23.5

10

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń)

 

(m.in. metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia, żeliwo, stal i żelazostopy oraz żeliwo i stal poddane wstępnej obróbce z wyłączeniem rur, metale nieżelazne i wyroby z nich, rury, przewody rurowe, profile drążone i ich łączniki, wyroby konstrukcyjne metalowe, grzejniki, elementy mocujące i inne wyroby metalowe)

24.1, 24.3, 24.4, 24.2, 24.5, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 25.9

11

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

(m.in. maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane urządzenia biurowe i komputery, maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne ; zegarki i zegary,. maszyny rolnicze i leśnicze, sprzęt gospodarstwa domowego gdzie indziej niesklasyfikowany (sprzęt AGD), urządzenia biurowe i komputery, maszyny elektryczne i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane, części elektroniczne oraz urządzenia nadawcze, odbiorniki telewizyjne i radiowe; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich, Instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegarki i zegary inne maszyny, narzędzia mechaniczne i części)

28.3, 27.5, 26.2, 28.23, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.9, 26.1, 26.3, 26.4, 26.8, 26.5, 26.6, 26.7, 32.5, 28.1, 28.21, 28.22, 28.24, 28.25, 28.29, 28.4, 28.9

12

Sprzęt transportowy

 

(m.in. produkty przemysłu samochodowego, pozostały sprzęt transportowy)

29, 30

13

Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

( m.in. meble, inne wytworzone towary)

31, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.9

14

Surowce wtórne, odpady komunalne

 

(m.in. surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady, odpady z gospodarstw domowych i odpady miejskie, Inne odpady i surowce wtórne)

38.11.31, 37.00.20, 38.11, 38.12, 38.3 / 37.00.20, 38.11, 38.12, 38.3 / 37.00.20, 38.11, 38.12, 38.3

15

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie

 

(m.in. listy, paczki, małe pakunki )

brak bezpośredniego odniesienia

16

Puste opakowania

 

(m.in. wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów, kontenery i nadwozia wymienne, puste, palety i inne opakowania)

brak bezpośredniego odniesienia

17

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące przedmiotem handlu

 

(m.in. towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane)

brak bezpośredniego odniesienia

18

towary mieszane, bez spożywczych

 

( m.in. towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem)

brak bezpośredniego odniesienia

19

towary nieidentyfikowalne

 

(m.in. towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01-16, towary, których nie można zdefiniować w kontenerach lub nadwoziach wymiennych)

brak bezpośredniego odniesienia

20.0

pozostałe towary

 

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

 

brak bezpośredniego odniesienia

 

 

 

do góry