Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze pasażerskim

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2019

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich
  2017 2018 2019
liczba zatrudnionych 22 602 22 647 23 240

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach pasażerskich
stanowisko 2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
maszynista 5 025 48,4% 4 993 47,9%
kierownik pociągu 3 942 38,0% 4 047 38,8%
rewident taboru 852 8,2% 826 7,9%
ustawiacz 282 2,7% 271 2,6%
manewrowy 130 1,3% 127 1,2%
dyżurny ruchu 52 0,5% 45 0,4%
nastawniczy 46 0,4% 52 0,5%
prowadzący pojazdy kolejowe 34 0,3% 44 0,4%
toromistrz 15 0,1% 14 0,1%
automatyk 1 0,01% 1 0,01%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
kobiety 5 855 26,3% 6 253 27,3%
mężczyźni 16 374 73,7% 16 610 72,7%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
pracownicy do 30 lat 3 201 14,4% 3 341 14,6%
pracownicy od 30 do 50 lat 9 876 44,4% 9 959 43,6%
pracownicy powyżej 50 lat 9 151 41,2% 9 563 41,8%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
kobiety 22 0,4% 33 0,6%
mężczyźni 5 183 99,6% 5 493 99,4%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
pracownicy do 30 lat 1010 19,4% 974 17,6%
pracownicy od 30 do 50 lat 2263 43,5% 2497 45,2%
pracownicy powyżej 50 lat 1933 37,1% 2055 37,2%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
przewoźnicy udział % 2018 udział % 2019
PKP Intercity 36.6% 36,3%
Polregio 29,2% 28,9%
Koleje Mazowieckie 12,5% 12,4%
Koleje Śląskie sp. z o.o. 4,6% 4,6%
PKP SKM w Trójmieście 3,6% 3,4%
Koleje Dolnośląskie 3,2% 3,1%
Koleje Wielkopolskie 2,9% 3,1%
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa 1,8% 1,9%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 1,3% 1,6%
Koleje Małopolskie 1,4% 1,5%
Warszawska Kolej Dojazdowa 1,2% 1,2%
Arriva RP 0,9% 1,0%
UBB 0,9% 1,0%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2019
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 25 915
2012 24 965 -3,67%
2013 23 154 -7,25%
2014 22 766 -1,68%
2015 22 662 -0,46%
2016 22 555 -0,47%
2017 22 602 0,21%
2018 22 647 0,20%
2019 23 240 2,62%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2019 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 5 925 16 321
2016 6 263 5,70% 16 528 1,27%
2017 6 170 -1,47% 16 384 -0,87%
2018 5 855 -5,11% 16 373 -0,07%
2019 6 253 6,80% 16 610 1,45%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2019 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 4 713
2016 5 081 7,82%
2017 5 231 2,96%
2018 5 205 -0,50%
2019 5 526 6,17%

PLIKI - DANE 2003-2019

Pliki  - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania

zatrudnienie wśród przewoźników

 


zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2020

łączne zatrudnienie w latach 2003-2019

 

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry