Nawigacja

Tabor pasażerski

Tabor kolejowy przewoźników pasażerskich

Dane podstawowe Pliki - Dane 2003-2019

DANE PODSTAWOWE

Struktura pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji pasażerskich przewoźników normalnotorowych
pojazdy trakcyjne 2015 2016 2017 2018 2019
lokomotywy elektryczne 332 322 320 314 313
lokomotywy spalinowe 152 119 109 109 108
elektryczne wagony silnikowe 8 2 2 2 2
spalinowe wagony silnikowe 77 75 79 77 75
elektryczne zespoły trakcyjne 1 341 1 268 1 279 1 250 1 192
spalinowe zespoły trakcyjne 177 177 187 192 196
 
Struktura wagonów będących w dyspozycji pasażerskich przewoźników normalnotorowych
wagony 2015 2016 2017 2018 2019
z miejscami do siedzenia 2 344 2 237 2 215 2 047 2 028
z miejscami do leżenia oraz sypialne 248 236 220 195 188
 
Zawartość plików - dane za lata 2003-2019
Parametry Pliki do pobrania
dane o taborze kolejowym w dyspozycji przewoźników (liczba)
rozbieżność w strukturze pojazdów trakcyjnych w latach 2003-2007 względem kolejnych lat związana jest z faktem udostępniania taboru trakcyjnego wraz z maszynistami przez PKP Cargo na potrzeby działalności przewozowej realizowanej przez PKP Intercity. Tabor trakcyjny wykorzystywany w przewozach pasażerskich został przeniesiony do PKP Intercity w 2008 roku.

średni wiek taboru kolejowego (w latach)
prędkość eksploatacyjna taboru kolejowego (liczba pojazdów)
wyposażenie dodatkowe taboru kolejowego (udział procentowy)
 
do góry