Nawigacja

Rodzaje przewozów pasażerskich

Rodzaje przewozów pasażerskich

Najnowsze daneDane kwartalnePrzewozy wg kategorii połączeń

Przewozy wg biletów i taryfPliki - Dane za lata 2020-2023

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry w I kwartale 2023 r.
przewozy liczba pasażerów (mln) praca przewozowa (mln pas-km) średnia odległość przejazdu 1 pasażera (km)
ogółem 88,02 5 505,89 62,55
o charakterze usług publicznych 86,05 5 074,82 58,97
komercyjne 1,57 420,30 267,82
okazjonalne 0,40 10,76 26,85

 

DANE KWARTALNE (liczba pasażerówpraca przewozowaudział wg liczby pasażerówudział wg pracy przewozowej)

Liczba pasażerów (mln)
przewozy I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 2022 2021
ogółem 88,02       342,23 245,06
o charakterze usług publicznych 86,05       333,73 239,35
komercyjne 1,57       5,80 4,27
okazjonalne 0,40       2,69 1,44

 

Praca przewozowa (mln pas-km)
przewozy I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 2022 2021
ogółem 5 505,89       23 767,89 15 883,04
o charakterze usług publicznych 5 074,82       21 893,97 14 430,81
komercyjne 420,30       1 798,16 1 432,30
okazjonalne 10,76       75,76 19,94

 

Udział wg liczby pasażerów (narastająco)
przewozy I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 2022 2021
ogółem 100%       100% 100%
o charakterze usług publicznych 97,76%       97,52% 97,67%
komercyjne 1,78%       1,70% 1,74%
okazjonalne 0,46%       0,79% 0,59%\

 

Udział wg pracy przewozowej (narastająco)
przewozy I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 2022 2021
ogółem 100%       100% 100%
o charakterze usług publicznych 92,17%       92,12% 90,86%
komercyjne 7,63%       7,57% 9,02%
okazjonalne 0,20%       0,32% 0,13%

 

PRZEWOZY WG KATEGORII POŁĄCZEŃ

Przewozy pasażerów wg kategoriiw I kwartale 2023 r.
  liczba pasażerów (mln) praca przewozowa (mln pas-km)
wojewódzkie osobowe i aglomeracyjne 73,21 2 470,22
międzywojewódzkie pospieszne 11,35 2 283,33
międzynarodowe pospieszne 1,37 293,45
międzywojewódzkie ekspresowe, InterCity 1,02 352,22
okazjonalne 0,40 10,76
międzywojewódzkie osobowe 0,32 29,47
międzynarodowe EuroNight 0,12 43,29
międzynarodowe EuroCity 0,09 20,58
międzynarodowe osobowe 0,09 0,12
w strefie transgranicznej 0,06 2,45
wojewódzkie pospieszne 0 0

 

PRZEWOZY WG BILETÓW I TARYF

Liczba pasażerów wg rodzajów biletów (tys.) w I kwartale 2023 r.
przewozy jednorazowe okresowe pozostałe
ogółem w tym ulgowe ogółem w tym ulgowe
wojewódzkie i międzywojewódzkie 37 999,3 18 921,1 40 263,1 25 297,1 8 036,2
w strefie transgranicznej 61,7 3,4 0 0 0
międzynarodowe ogółem 1 653,0 96,0 8,2 1,0 69,70
w tym tranzyt 0,256 0 0 0 0

 

Liczba pasażerów wg rodzajów taryf (tys.) w I kwartale 2023 r.
przewozy wg taryfy normalnej z ulgą ustawową z ulgą handlową / wg ofert specjalnych / pozostałe
wojewódzkie i międzywojewódzkie 32 082,8 33 237,2 20 978,6
w strefie transgranicznej 24,1 0 37,6
międzynarodowe ogółem 1 528,8 0,2 132,2
w tym tranzyt 0 0 0

 

PLIKI – DANE LATA 2020-2023

Zawartość plików - dane za lata 2020-2023
parametry pliki do pobrania
liczba pasażerów, praca przewozowa, średnia odległość przewozu 1 pasażera https://dane.utk.gov.pl/dokumenty/ico/xlsx.png
 
kategorie przewozów
rodzaje biletów i taryf

 

 

do góry