Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

 Najnowsze dane Dane podstawoweDane roczne  Pliki MS Excel - dane 2003-2019

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury
  2017 2018 2019
liczba zatrudnionych 40 663 40 298 40 617

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska wśród zarządców infrastruktury
stanowisko 2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
automatyk 2 177 10,9% 2 217 11,1%
dróżnik przejazdowy 1 921 9,7% 1 915 9,6%
dyżurny ruchu 8 852 44,5% 8 728 43,6%
kierownik pociągu 15 0,1% 16 0,1%
manewrowy 0 0,0% 1 0,005%
maszynista 431 2,2% 706 3,5%
nastawniczy 5 001 25,1% 4 978 24,8%
prowadzący pojazdy kolejowe 35 0,2% 25 0,1%
rewident taboru 7 0,04% 6 0,03%
toromistrz 1 427 7,2% 1 440 7,2%
ustawiacz 19 0,1% 8 0,04%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
kobiety 12 856 31,8% 13 358 32,9%
mężczyźni 27 518 68,2% 27 188 67,1%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2018 udział % 2018 2019 udział % 2019
pracownicy do 30 lat 4 804 11,9% 4 915 12,1%
pracownicy od 30 do 50 lat 16 840 41,7% 16 419 40,5%
pracownicy powyżej 50 lat 18 730 46,4% 19 211 47,4%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2020
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 40 809
2012 39 870 -2,30%
2013 38 836 -2,59%
2014 39 534 1,80%
2015 40 596 2,69%
2016 40 934 0,83%
2017 40 663 -0,66%
2018 40 298 -0,90%
2019 40 617 0,79%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2020
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 12 921 0,00% 27 877 0,00%
2016 13 083 1,25% 28 208 1,19%
2017 12 972 -0,85% 27 922 -1,01%
2018 12 856 -0,89% 27 518 -1,45%
2019 13 358 3,90% 27 188 -1,20%

PLIK - DANE 2003-2020

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród zarządców

 

zatrudnienie według stanowiska
łączne zatrudnienie w latach 2003-2019

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry