Nawigacja

Przejazdy kolejowe

Przejazdy kolejowo-drogowe

Dane podstawoweKlasyfikacja przejazdów kolejowych

DANE PODSTAWOWE

Wykaz jednopoziomowych skrzyżowań kolejowo-drogowych wg kategorii na czynnych eksploatowanych liniach kolejowych w 2021 r. 
kraj/województwo Łącznie Kat. A Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F
dolnośląskie 1154 222 148 142 519 30 93
kujawsko-pomorskie 908 134 93 96 459 35 91
lubelskie 706 88 81 86 373 29 49
lubuskie 610 108 59 67 319 10 47
łódzkie 578 129 132 94 194 14 15
małopolskie 1010 203 86 243 321 35 122
mazowieckie 850 99 185 72 403 55 36
opolskie 514 109 57 61 275 7 5
podkarpackie 750 182 48 127 324 26 43
podlaskie 520 52 31 52 359 4 22
pomorskie 668 83 66 77 306 59 77
śląskie 980 308 98 129 285 95 65
świętokrzyskie 379 94 27 36 206 10 6
warmińsko-mazurskie 596 80 50 94 282 13 77
wielkopolskie 1336 239 299 152 536 31 79
zachodniopomorskie 613 119 50 87 300 17 40
RAZEM 12172 2249 1510 1615 5461 470 867

Liczba przejść kat. E jest wyższa o 1 w stosunku do danych podanych w Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa 2021 z uwagi na to, że wliczone zostało także przejście
UBB Polska sp. z  o.o., zarządcy który nie jest uwzględniany w sprawozdaniu.

Liczba jednopoziomowych skrzyżowań kolejowo-drogowych wg kategorii na czynnych eksploatowanych liniach kolejowych w latach 2015-2021
Zarządca infrastruktury 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A 2 536 2 491 2 467 2 415 2 358 2 294 2 249
B 1 055 1 169 1 206 1 270 1 352 1 467 1 510
C 1 392 1 380 1 400 1 431 1 463 1 537 1 615
D 7 192 7 047 6 711 6 580 6 354 5 865 5 461
E 504 507 501 489 492 475 470
F 611 594 593 616 688 819 867
RAZEM 13 290 13 188 12 878 12 801 12 707 12 457 12 172
 

KLASYFIKACJA PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710, z późn. zm.), w Polsce wyodrębnia się następujące kategorie przejazdów oraz przejść kolejowo-drogowych:
 • kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
  • przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
  • przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory świetlne;
 • kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory świetlne i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
  • wjazdu na przejazd albo
  • wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;
 • kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory świetlne;
 • kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;
 • kategoria E – przejścia dla pieszych wyposażone w:
  • półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
  • kołowrotki, barierki lub labirynty;
 • kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników. Przejazdy te mogą być również wyposażane w urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B.
do góry