Nawigacja

Linie kolejowe

Linie kolejowe

Dane podstawoweDane roczne Plik -  Dane 2014-2019

NAJNOWSZE DANE

Długość linii kolejowych zarządców w 2019 r. (km)
zarządca linie normalnotorowe linie szerokotorowe
CARGOTOR Sp. z o.o. 11,4 28,5
CTL Maczki-Bór S.A. 25,4  
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 37,6  
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. 5,5 4,5
Infra SILESIA S.A. 49,7  
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp z o.o. 40,6  
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. 93,4  
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z o.o.   394,7
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 18 538,6 141,3
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 32,7  
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. 40,6  
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 18,3  
UBB Polska Sp. z o. o. 1,4  
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 38,6  

 

Długość linii normalnotorowych, udział, gęstość wg województw w 2019 r.
kraj/województwo km udział procentowy  (wg rodzaju linii)  % gęstość linii kolejowych km / 100 km2
Polska 18 934 100,00% 6,06
dolnośląskie 1 791 9,46% 8,98
kujawsko- pomorskie 1 200 6,34% 6,68
lubelskie 903 4,77% 3,6
lubuskie 927 4,90% 6,63
Łódzkie 1 084 5,73% 5,95
małopolskie 1 016 5,36% 6,69
mazowieckie 1 723 9,10% 4,84
opolskie 785 4,15% 8,34
podkarpackie 863 4,56% 4,84
podlaskie 715 3,78% 3,54
pomorskie 1 212 6,40% 6,62
śląskie 1 928 10,18% 15,64
świętokrzyskie 601 3,17% 5,14
warmińsko-mazurskie 1 109 5,86% 4,58
wielkopolskie 1 889 9,98% 6,33
zachodnio-pomorskie 1 189 6,28% 5,19

 

Długość linii szerokotorowych, udział, gęstość, wg województw w 2019 r.
kraj/województwo km udział procentowy  (wg rodzaju linii)  % gęstość linii kolejowych km / 100 km2
Polska 569 100,00% 0,18
lubelskie 189 33,24% 0,75
małopolskie 67 11,82% 0,44
podkarpackie 115 20,19% 0,64
podlaskie 42 7,37% 0,21
śląskie 7 1,25% 0,06
świętokrzyskie 120 21,08% 1,03
warmińsko-mazurskie 29 5,06% 0,12

 

DANE ROCZNE 2014-2019

Długość i gęstość linii kolejowych
rok ogółem linii kolejowych   (bez podziału na rodzaj linii) gęstość linii kolejowych km / 100 km2
2014 19294 6,2
2015 19330 6,2
2016 19214 6,1
2017 19291 6,2
2018 19347 6,2
2019 19503 6,2

 

Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych prędkości
rok Vmax >160 120<Vmax ≤160 80< Vmax ≤120 60< Vmax ≤80 Vmax ≤ 60
2014 0,63% 11,21% 39,79% 17,13% 31,24%
2015 0,64% 12,97% 39,93% 16,95% 29,51%
2016 0,64% 14,88% 41,42% 16,60% 26,45%
2017 0,99% 14,81% 42,98% 15,75% 25,48%
2018 0,96% 14,85% 43,94% 15,52% 24,73%
2019 0,96% 14,99% 45,71% 15,11% 23,23%

 

Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN)
  P ≥ 221 221 > P ≥ 210 210 > P ≥ 200 P < 200
2014 48,90% 7,13% 17,59% 26,38%
2015 52,29% 6,29% 15,99% 25,44%
2016 55,29% 5,83% 14,16% 24,72%
2017 57,84% 5,22% 12,82% 24,12%
2018 58,88% 5,11% 11,93% 24,08%
2019 60,37% 5,07% 11,22% 23,34%

 

PLIKI - DANE 2014-2019

Zawartość plików - 2014-2019
zawartość  do ściągnięcia
Zarządcy linii kolejowych - Długość linii eksploatowanych (km) w 2019 r.

 

 

 

 

Długość linii kolejowych (km) w podziale na województwa w 2019 r.
Długość linii kolejowych (km)
2014-2019
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych prędkości 2014-2019
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN) 2014-2019
 
do góry