Nawigacja

Bocznice kolejowe

Liczba bocznic prywatnych

 

 BOCZNICE PRYWATNE

Liczba bocznic prywatnych na terenie województw
kraj/województwo liczba bocznic
Polska 849
dolnośląskie 113
kujawsko-pomorskie 43
lubelskie 39
lubuskie 25
łódzkie 41
małopolskie 46
mazowieckie 63
opolskie 31
podkarpackie 42
podlaskie 31
pomorskie 34
śląskie 152
świętokrzyskie 32
warmińsko-mazurskie 32
wielkopolskie 84
zachodniopomorskie 41

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Rejestru Infrastruktury Kolejowej/UTK. Stan na 19 lutego 2021 r.

 

Wykaz wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego świadectw bezpieczeństwa na bocznice kolejowe:

https://dane.utk.gov.pl/sts/rejestry/rejestr-swiadectw-bezpi/16732,Wykaz-wydanych-swiadectw-bezpieczenstwa.html

 

do góry