Nawigacja

Koszty zewnętrzne transportu

Źródło: M.Zych-Lewandowska, Raport Kolej dla Klimatu – klimat dla kolei

 

 Przewozy pasażerskie
 Przewozy towarowe Przydatne linki

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Szacunkowy koszt środowiskowy przewiezienia pasażera na 100 km (PLN)
rodzaj transportu koszt 
Transport drogowy 56
Transport kolejowy 4,7
Transport lotniczy 6,8
Wartości wybranych kosztów zewnętrznych w transporcie lądowym pasażerów w Polsce (mln PLN)
rodzaj transportu zanieczyszczenie powietrza zmiany klimatu hałas
Transport drogowy 6 139,89 3 542,24 2 405,61
Transport kolejowy 301,05 225,74 283,5
Transport lotniczy 20,1 207,48 695,97


PRZEWOZY TOWAROWE

Szacunkowy koszt środowiskowy przewiezienia jednej tony ładunku na 100 km (PLN)
rodzaj transportu koszt 
Transport drogowy 1,6
Transport kolejowy 0,6

 

 Wartości wybranych kosztów zewnętrznych w transporcie lądowym ładunków w Polsce (mln PLN)
rodzaj transportu zanieczyszczenie powietrza zmiany klimatu hałas
Transport drogowy 4 419,74 2 545,23 18 881,54
Transport kolejowy 54,7 7,36 292,67

 

PRZYDATNE LINKI

Przydatne linki
Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the EU (europa.eu)
Korzyści zewnętrzne transportu w Polsce - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka - Numer nr 59 Wyzwania rozwoju transportu. Polityka-Przedsiębiorstwo-Technika (2016) - BazEkon - Yadda (icm.edu.pl)
Raporty | PROKOLEJ.org - Wiele podmiotów, jedna kolej. Serwis informacji i opinii.

 

 

 

Koszty zewnętrzne 

 

do góry