Nawigacja

Hałas w transporcie

Źródło: Environment noise in europe 2020, DASHBOARD (TABLEAU) - EEA

 Dane podstawoweMapy Europejskiej Agencji ŚrodowiskaPliki i przydatne linki

DANE PODSTAWOWE

Udział całkowitej populacji krajów narażonej na ponadnormatywny poziom hałasu powyżej 55 dB w dzień - na terenie aglomeracji
kraje Ruch drogowy Ruch kolejowy Ruch powietrzny
Polska  11,6% 0,60%* 0,1%
 33 kraje zrzeszone w Europejskij Agencji Środowiska (EEA 33) 15,5%* 2,0%* 0,6%*

 

Udział całkowitej populacji krajów narażonej na ponadnormatywny poziom hałasu powyżej 55 dB w dzień - poza terenem aglomeracji
kraje Ruch drogowy Ruch kolejowy Ruch powietrzny
Polska  5,7% 5,0% 0,0%
 33 kraje zrzeszone w Europejskij Agencji Środowiska (EEA 33) 5,9%* 2,0%* 0,2%*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Environmental noise in Europe - 2020, EEA Report No 22/2019 Aglomeracja – na potrzeby badania przyjęto obszar miejski  o liczbie ludności przekraczającej 100 000

*Dane całkowicie lub częściowo oszacowane

MAPY Europejskiej Agencji Środowiska  - Environmental noise in Europe - 2020

Szacunkowy odsetek mieszkańców na obszarach miejskich narażonych na hałas podczas dnia  powyżej  55 dB pochodzący z głównych źródeł ruchu kolejowego Lden ≥ 55 dB w 2017 r.

 

Szacunkowy odsetek całej populacji kraju narażonej na hałas w dzień powyżej 55 dB pochodzący z głównych źródeł ruchu kolejowego poza terenem aglomeracji w 2017 r.

 

PLIKI I PRZYDATNE LINKI

Pliki do pobrania i przydatne linki
Dokumenty pliki do pobrania
Dane zawarte w metodyce obliczeń natężenia hałasu - wyjaśnienie
Hałas - dane  EEA w zakresie Polski
Prezentacja dot.  hałasu - 1 (na podstawie noise-country-fact-sheets-2021/poland)
Prezentacja dot. hałasu  -  2 (na podstawie noise-country-fact-sheets-2021/poland)
Przydatne linki
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe
https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/noise-fact-sheets/noise-country-fact-sheets-2021/poland
  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-8
https://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji

 

Hałas w transporcie

 

do góry