Nawigacja

Emisja gazów cieplarnianych

źródło: Europejska Agencja Środowiska (Statistical Pocketbook 2022, 2021)

 

 Dane podstawoweUdziały środków transportu
 Pliki i przydatne linki

DANE PODSTAWOWE 

Emisja gazów cieplarnianych ogółem ( mln ton - ekwiwalent CO2) w latach 2018-2020
  2018 2019 2020
EU-27 3890,1 3734,5 3354,1
EU-27 + UK 4386,9 4215,5 3770,7
Polska 416,1 393,8 377,4
Emisja gazów cieplarnianych z transportu ( mln ton - ekwiwalent CO2) w latach 2018-2020
  2018 2019 2020
EU-27 1097,2 1105,1 899,7
EU-27 + UK 1266,4 1271,7 1019,6
Polska 69,0 70,3 65,6
Udział wybranych sektorów w emisji gazów cieplarnianych
udział wybranych sektorów w emisji udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
sektor energetyczny 23,28% 37,03%
przemysł 21,45% 14,38%
transport 23,17% 17,12%
mieszkalnictwo 9,47% 8,97%
agrokultura, leśnictwo, rybactwo 13,69% 12,26%
pozostałe 8,93% 10,25%

 

UDZIAŁ RODZAJÓW TRANSPORTU

Udział wybranej gałęzi sektora transportu w emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. 
rodzaj transportu  udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
transport drogowy 76,67% 94,72%
transport wodny  15,30% 1,48%
transport lotniczy 7,10% 2,19%
transport kolejowy  0,41% 0,44%
inne 0,52% 1,17%

PLIKI i PRZYDATNE LINKI

Pliki do pobrania i linki
Dokumenty pliki do pobrania
Statistical Pocketbook 2022 - zakres związany z emisją gazów cieplarnianych
Dane zawarte w emisji gazów cieplarnianych - wyjaśnienie
Przydatne linki
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2022_en
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2021_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/bd69e90c-e014-4723-9111-bca650b2912c_en
https://www.eea.europa.eu/
https://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
https://www.ecotransit.org/en/emissioncalculator/

 

 

  • Udział sektorów gospodarki i transportu w produkcji gazów cieplarnianych w 2019 r. Statistical Pocketbook 2021
    2019
  • Udział sektorów gospodarki i transportu w produkcji gazów cieplarnianych w 2020 r. Statistical Pocketbook 2022
    2020

 

 

 

 

 

do góry