Nawigacja

Emisja gazów cieplarnianych

źródło: Europejska Agencja Środowiska (Statistical Pocketbook 2021)

 

 Dane podstawoweUdziały środków transportu
 Pliki i przydatne linki

DANE PODSTAWOWE 

Emisja gazów cieplarnianych ogółem ( mln ton - ekwiwalent CO2) w latach 2018-2019
  2018 2019
EU-27 3 891,8 3 742,6
EU-28 4 391,3 4 228,8
Polska  414,9  394,0
Emisja gazów cieplarnianych z transportu ( mln ton - ekwiwalent CO2) w latach 2018-2019
  2018 2019
EU-27 1 096,2 1 106,2
EU-28 1 265,5 1 273,3
Polska  69,0  70,2
Udział wybranych sektorów w emisji gazów cieplarnianych
udział wybranych sektorów w emisji udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
sektor energetyczny 24,06% 38,25%
przemysł 20,71% 14,09%
transport 25,85% 17,60%
mieszkalnictwo 8,47% 8,48%
agrokultura, leśnictwo, rybactwo 12,36% 11,35%
pozostałe 8,55% 10,22%

 

UDZIAŁ RODZAJÓW TRANSPORTU

Udział wybranej gałęzi sektora transportu w emisji gazów cieplarnianych w 2019 r. 
rodzaj transportu  udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
transport drogowy 71,66% 92,32%
transport wodny  14,08% 1,26%
transport lotniczy 13,38% 4,77%
transport kolejowy  0,37% 0,43%
inne 0,50% 1,22%

 

PLIKI i PRZYDATNE LINKI

Pliki do pobrania i linki
Dokumenty pliki do pobrania
Statistical Pocketbook 2021 - zakres związany z emisją gazów cieplarnianych
Dane zawarte w emisji gazów cieplarnianych - wyjaśnienie
Przydatne linki
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2021_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/bd69e90c-e014-4723-9111-bca650b2912c_en
https://www.eea.europa.eu/
https://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
https://www.ecotransit.org/en/emissioncalculator/

 

 

 

Emisja gazów cieplarnianych - grafika

 

 

do góry