Nawigacja

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

źródło: Europejska Agencja Środowiska (Statistical Pocketbook 2021)

 

 Dane podstawoweUdział środków transportu
 Pliki i przydatne linki  Metoda liczenia 

DANE PODSTAWOWE

Wielkość emisji CO2 ogółem (mln ton)
  2018 2019
EU-27 3 189,4 3 054,7
EU-28 3 605,1 3 457,8
Polska  340,0  322,7
Emisje CO2 (mln ton) z transportu, w tym z międzynarodowych tankowców
  2018 2019
EU-27 1 083,8 1 093,5
EU-28 1 251,3 1 258,8
Polska  68,2  69,4
Udział wybranych sektorów w emisji w 2019 r*
sektory udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
sektor energetyczny 29,15% 46,45%
przemysł 21,82% 15,63%
transport 31,31% 21,23%
mieszkalnictwo 9,87% 9,53%
agrokultura, leśnictwo, rybactwo 2,64% 3,68%
pozostałe 5,23% 3,47%
*Dane zawarte w emiscji CO2 - wyjaśnienia
 

UDZIAŁ RODZAJÓW TRANSPORTU

Udział wybranej gałęzi transportu w emisji dwutlęnku węgla w 2019 r. 
rodzaj transportu  udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
transport drogowy 71,65% 92,33%
transport wodny  14,07% 1,26%
transport lotniczy 13,42% 4,79%
transport kolejowy  0,35% 0,39%
inne 0,50% 1,24%

 

PLIKI I PRZYDATNE LINKI

Pliki do pobrania i linki
dokumenty pliki do pobrania
Statistical Pocketbook 2021 - zakres związany z emisją CO2
przydatne linki
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2021_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/bd69e90c-e014-4723-9111-bca650b2912c_en
https://www.eea.europa.eu/
https://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji
https://www.ecotransit.org/en/emissioncalculator/

 

 

Emisja dwutlenku węgla (CO2) - grafika 

 
do góry