Nawigacja

Analizy i opracowania

Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych w 2011 roku

Data publikacji:24.05.2012

Analiza stanowi informację obrazującą stan polskiego rynku kolejowych przewozów intermodalnych. Dokument przybliża problematykę funkcjonowania tego segmentu rynku oraz umożliwia określenie kierunków pobudzenia i dalszego rozwoju przewozów. Niniejsza analiza jest zbiorem informacji i danych, obrazujących oraz umożliwiających podjęcie działań mających na celu eliminację spadku roli transportu kolejowego w polskim systemie transportowym. W dokumencie szczegółowej analizie poddano najważniejsze zagadnienia dotyczące segmentu kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce oraz Europie.

Obszernej analizie poddano między innymi strukturę przewozów kolejowych w Polsce w latach 2003-2011, stan infrastruktury punktowej i liniowej, strukturę  wiekową i ilościową taboru kolejowego oraz wysokość stawek za dostęp do infrastruktury i ich wpływ na dynamikę rozwoju rynku.

Przedstawiono największe problemy i bariery rozwoju rynku, dokonano oceny mocnych i słabych stron transportu kolejowego oraz przedstawiono opinie przewoźników na temat znaczenia i wpływu podejmowanych działań rozwojowych na kształtowanie przewozów intermodalnych.

Pliki do pobrania

do góry