Nawigacja

Analizy i opracowania

Analiza odcinków sieci kolejowej o ograniczonej przepustowości

Data publikacji:09.06.2016

Problem ograniczonej przepustowości w przypadku zmodernizowanych linii kolejowych związany jest z większym popytem na przewozy, jaki powstaje po zakończeniu prac remontowych. W przypadku linii w złym stanie technicznym problem wynika z niskich dopuszczalnych prędkości – to jedne z wniosków „Analizy odcinków sieci kolejowej o ograniczonej przepustowości” przygotowanej przez Urząd Transportu Kolejowego.

Autor opracowania stwierdza że pierwszym etapem na drodze do poprawy przepustowości linii kolejowych może być unowocześnienie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i skrócenie odstępów pomiędzy pociągami uruchamianymi na tej samej linii. Na niektórych liniach jednotorowych do poprawy przepustowości może wystarczyć odbudowa lub budowa stacji i mijanek. Jednak na liniach na których obecnie jest duże natężenie ruchu lub przewiduje się, że będzie duże w przyszłości, wskazane jest umożliwienie jednoczesnego ruchu dwukierunkowego poprzez dobudowę torów. W przypadku linii, po których poruszają się różne typy pociągów, istnieje presja na rozdzielenie ich ruchu, szczególnie na obszarach znajdujących się w obrębie oddziaływania aglomeracji. Pożądana jest również kontynuacja programu modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. 

Raport UTK powstał na podstawie informacji od przewoźników pasażerskich oraz towarowych. Szczególną uwagę zwrócono na linie kolejowe w aglomeracjach oraz służące do transportu towarów na Górnym i Dolnym Śląsku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem.

do góry