Nawigacja

Analizy i opracowania

Analiza rozwiązań taryfowych oferowanych przez przewoźników

Data publikacji:12.07.2016

Czas przejazdu oraz cena biletu są jednymi z najważniejszych elementów oferty mającej istotny wpływ na wybór środka transportu przez pasażerów. O ile czas przejazdu jest uzależniony przede wszystkim od stanu infrastruktury kolejowej, to przewoźnicy kolejowi oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego posiadają duże możliwości kształtowania polityki cenowej. Atrakcyjna oferta taryfowa może być skutecznym narzędziem w walce o klienta.
Opracowanie przygotowane przez Urząd Transportu Kolejowego obejmuje przegląd rozwiązań stosowanych przez przewoźników. Wyróżniono wśród nich oferty dedykowane wybranym grupom pasażerów, integrujące transport kolejowy z innymi przewoźnikami, promujące przejazdy na wybranych trasach, oferty weekendowe, oraz oferty abonamentowe. Przygotowane rozwiązania umożliwiają zmniejszenie kosztów przejazdu również dla pasażerów bez prawa do ulgi, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania transportem publicznym. Duże zróżnicowanie ofert pozostaje jednak wyzwaniem w zakresie zapewnienia odpowiedniej przejrzystości oferty i wymusza sprawną obsługę informacyjną.

 

do góry