Nawigacja

Analizy i opracowania

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce

Data publikacji:05.02.2016

Przedstawiamy Państwu analizę dotyczącą funkcjonowania rynku przewozów intermodalnych. W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje na temat podstawowych parametrów charakteryzujących ten segment rynku. Analizie poddana została struktura taboru trakcyjnego i wagonowego przewoźników funkcjonujących na rynku przewozów intermodalnych. Na podstawie informacji pozyskanych od terminali przeładunkowych oraz we własnym zakresie opracowano dane na temat funkcjonujących terminali w tym m.in. ich lokalizacji, powierzchni składowych, możliwości przeładunkowych.

W opracowaniu przeanalizowano również szczegółowo siatkę połączeń, na których realizowane są przewozy intermodalne w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej. Dodatkowo zbadano średnie prędkości dla tras w komunikacji krajowej
i międzynarodowej. Wyniki dla głównych tras oraz średnich prędkości na nich przedstawiono w dokumencie.

ANALIZA KOLEJOWYCH  PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH  W POLSCE

Pliki do pobrania

do góry