Nawigacja

Analizy i opracowania

Wymiana pasażerska na stacjach w Polsce w 2017 r.

Data publikacji:03.12.2018

Dane o wymianie pasażerskiej zostały zebrane od przewoźników kolejowych i pochodzą głównie z ich systemów sprzedaży biletów.

Jedynie w przypadku Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dane pochodzą z liczników w pojazdach. Rzeczywista wymiana pasażerów na stacjach różni się od danych pochodzących z systemów sprzedaży. Jednym z powodów takich różnic mogą być bilety strefowe i odcinkowe, które pasażerowie kupują do stacji końcowej w danej strefie (np. Gdańsk Śródmieście w PKP SKM), mimo że wysiadają najczęściej na innej stacji. Innym przykładem jest Klimontów, który był stacją końcową w ramach oferty ”Bilet Świętokrzyski” Przewozów Regionalnych. Oferty strefowe i bilety nierelacyjne powodują konieczność przypisania podróżujących na ich podstawie pasażerów proporcjonalnie do wymiany pasażerskiej wykazanej na podstawie biletów relacyjnych.

Poniżej znajdują się dane o średniej dobowej wymianie pasażerskiej na stacjach w Polsce w 2017 r. Wymiana pasażerska oznacza liczbę wsiadających i wysiadających. W 2017 r. kształtowała się na poziomie ok. 605 mln osób. Ten wynik to liczba pasażerów wsiadających i wysiadających do pociągu, od której odjęto wsiadających i wysiadających poza granicami Polski.

W przypadku stacji, na których zatrzymywały się pociągi więcej niż jednego przewoźnika, o średniej dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1000 podróżnych, publikujemy dane ogólne zaokrąglone do 100. W przypadku stacji o średniej dobowej wymianie powyżej 1000 podróżnych, na których zatrzymywały się pociągi jednego przewoźnika lub udział jednego przewoźnika był bliski 100% oraz dla stacji o średniej dobowej wymianie poniżej 1000 podróżnych publikujemy dane ogólne w przedziałach. Dane zawierają korektę dokonaną przez Przewozy Regionalne i są aktualne na koniec marca 2019 r.

do góry