Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy intermodalne - transport drogowy vs. kolej

Data publikacji:17.05.2016

Przedstawiamy opracowanie, w którym przeanalizowano przewozy ładunków intermodalnych z wykorzystaniem transportu drogowego i kolejowego. Celem opracowania była analiza konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego w przewozie  kontenerów 40 stopowych (2 TEU) na terenie Polski.

Na podstawie zebranych informacji porównano koszt dostępu do infrastruktury, który należy ponieść, aby przewieźć 25 sztuk kontenerów 40 stopowych w dwóch wariantach: przez 25 samochodów ciężarowych lub pociągiem o masie ok. 1000 ton, składającym się z 25 wagonów platform. Na potrzeby powyższego badania wykorzystano oficjalnie dostępne informacje odnośnie opłat drogowych za autostrady koncesyjne, autostrady i pozostałe drogi objęte systemem elektronicznej opłaty viaTOLL oraz posłużono się kalkulacją opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, dostępną na stronie internetowej zarządcy infrastruktury spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W niniejszym dokumencie porównano przewozy dla obu gałęzi transportu na 9 wybranych trasach.

Przyjęte założenia oraz wyniki analizy pozwalają stwierdzić, że kolej jest w stanie konkurować z transportem drogowym w sytuacjach, w których przewóz samochodami ciężarowymi odbywa się głównie na płatnych odcinkach dróg. Średni koszt 1 pociągokilometra w przypadku uwzględnienia ulgi intermodalnej na wszystkich badanych trasach oscyluje na poziomie 8,34 zł, a w przypadku opłaty za 1 kilometr dla 25 samochodów ciężarowych z uwzględnieniem opłat za autostrady i pozostałe drogi objęte systemem elektronicznej opłaty viaTOLL kształtuje się na poziomie 6,94 - 9,95 zł w zależności od spełnianych norm emisji spalin.

Należy mieć również na uwadze, że istotne dla dalszego rozwoju transportu kolejowego są inwestycje w modernizację infrastruktury w celu zwiększenia przepustowości i prędkości przejazdu. Ważne jest również stworzenie preferencyjnych zasad dostępu do infrastruktury dla tego rodzaju przewozów.

W załączeniu prezentacja dotycząca konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego.

do góry