Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Przewozy pasażerskie w województwach

25.08.2023

Na stronie dane.utk.gov.pl opublikowany został nowy dział danych o przewozach pasażerskich w województwach. Statystyki dotyczą liczby i udziału odprawionych pasażerów oraz wskaźników wykorzystania kolei w poszczególnych województwach. Informacje będą aktualizowane kwartalnie.

W 2022 r. najwięcej pasażerów zostało odprawionych w województwie mazowieckim (96,4 mln). Było to także jedyne województwo, w którym liczba pasażerów przekraczała kwartalnie 20 mln (taka sytuacja miała miejsce w każdym kwartale 2022 r.). Drugim pod względem wielkości liczby pasażerów było województwo pomorskie, w którym w 2022 r. odprawiono 63,6 mln osób. Udział tych województw w łącznej liczbie pasażerów kolei w 2022 r. wyniósł kolejno 28,2% i 18,6%. Najmniej pasażerów odnotowano w województwie podlaskim (2,2 mln) – stanowili oni 0,6% udziału wśród wszystkich podróżnych w 2022 r.

Wskaźnik wykorzystania kolei w 2022 r. wzrósł we wszystkich województwach względem roku poprzedniego. Najczęściej kolej wybierali podróżni w województwie pomorskim, gdzie wskaźnik wyniósł 27 średnich podróży na jednego mieszkańca. Kolejne miejsce w zestawieniu zajęło województwo mazowieckie, ze wskaźnikiem na poziomie 17,5. Powyżej średnio 10 podróży przypadających na jednego mieszkańca odnotowano jeszcze w województwie dolnośląskim – ze wskaźnikiem 11,3.

Opublikowane zostały dane kwartalne za cały 2022 r. Kolejne publikacje będą aktualizacjami kwartalnymi– najbliższa obejmie I kwartał 2023 r.

Na stronie dane.utk.gov.pl od 2021 r. przedstawiane są kompleksowe, rzetelne i aktualne dane na temat rynku kolejowego w Polsce. Strona jest ogólnodostępnym źródłem informacji dla analityków, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych rynkiem kolejowym w Polsce.

Na stronie internetowej dostępne są również dane historyczne, które znajdują się w edytowalnych plikach do pobrania.

do góry