Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Punktualność pociągów w I kwartale 2022 r.

20.05.2022

W I kwartale 2022 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 91% pociągów pasażerskich oraz prawie 42% pociągów towarowych. Współczynnik punktualności wzrósł względem poprzedniego kwartału, pomimo m.in. poważnej awarii systemów sterowania ruchem kolejowym. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w tym okresie 559 tys. pociągów (448 tys. pasażerskich oraz 111 tys. towarowych).

Przewozy pasażerskie

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 91,03% pociągów pasażerskich. Jest to wzrost o ponad jeden punkt procentowy względem poprzedniego kwartału. Najwyższą wartość współczynnika punktualności w przewozach pasażerskich odnotowano w lutym – 91,97%. W styczniu było to 91,61%, natomiast w marcu 89,62%.

Najwyższy wskaźnik punktualności w pierwszym kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,40%. Pociągi POLREGIO były punktualne w 91,70% (wzrost o ponad 2 punkty procentowe w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.). PKP Intercity osiągnęło wskaźnik punktualności na poziomie 69,78% (spadek o prawie 1 punkt procentowy względem poprzedniego kwartału).

Wartość średniego opóźnienia pociągów pasażerskich w I kwartale 2022 r. wyniosła 34 minuty dla pociągów opóźnionych na stacji końcowej powyżej 5 minut 59 sekund oraz prawie 12 minut dla wszystkich pociągów. To najsłabszy wynik odkąd Urząd Transportu Kolejowego publikuje dane dotyczące punktualności pociągów.

W czwartek 17 marca doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym obsługiwanych w ramach Lokalnych Centrów Sterowania (LCS). Awaria objęła łącznie 820 km linii kolejowych, trwała 14 godzin i dotyczyła 3 052 pociągów. Według informacji dostawcy LCS przyczyna leżała po jego stronie. Najwyższe opóźnienie w ten dzień będące bezpośrednim wynikiem awarii urządzeń odnotowano dla pociągu 3520/1 i wyniosło 400 minut.

„Obserwowany w pierwszych dwóch miesiącach wzrost punktualności pociągów został bardzo silnie zahamowany przez niepokojące zdarzenia, do których doszło w marcu. Sytuacja związana z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym pokazuje jak wiele czynników wpływa na prawidłowe funkcjonowanie krajowego systemu transportu kolejowego, a kolej musi być przygotowana na każdą sytuację, aby zapewnić płynność w realizacji przewozów” -  podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki punktualności w przewozach kolejowych za pierwszy kwartał 2022 roku oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

Przewozy towarowe

W pierwszym kwartale 2022 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 42,05% pociągów towarowych, przy czym w przypadku pociągów krajowych współczynnik punktualności wyniósł 43,42%, a w przypadku pociągów międzynarodowych 36,96%. Dla przewozów krajowych odnotowano wzrost punktualności w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Najwyższy współczynnik punktualności dla wszystkich pociągów towarowych odnotowano
w marcu – 43,13%. W styczniu współczynnik ten wyniósł 40,90%, natomiast w lutym 41,98%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w I kwartale wyniosło 689 minut.

Wyniki punktualności w przewozach kolejowych za pierwszy kwartał 2022 roku oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

do góry