Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wyniki przewozowe w marcu 2022 r.

29.04.2022

Marzec 2022 r. był miesiącem zwiększonych przewozów pasażerskich i towarowych. Z usług przewoźników kolejowych skorzystało ponad 28,4 mln osób – to najwyższy wynik odnotowany od stycznia 2020 r. Koleją przetransportowano 22,9 mln ton towarów i jest to najwięcej od listopada 2010 r, więc od niemal 12 lat. W porównaniu z marcem 2021 r. liczba pasażerów wzrosła o 86,7% a masa towarów o 7,3%.

 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W ostatnim miesiącu I kwartału 2022 r. z usług kolei skorzystało 28,42 mln pasażerów. W porównaniu z marcem 2021 r. oznacza to wzrost o 13,19 mln osób (+86,7%). Znaczną poprawę wyników odnotowano również w pozostałych parametrach przewozów pasażerskich. Praca przewozowa na poziomie 1 866,47 mln pasażerokilometrów była wyższa o 1 008,25 mln pasażerokilometrów (+117,5%) niż przed rokiem, a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 16,14 mln pociągokilometrów – wzrost o 1,14 mln pociągokilometrów (+7,6%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 65,7 km, czyli o 9,3 km więcej (+16,5%) niż rok wcześniej.

W porównaniu z wcześniejszym miesiącem, w marcu tego roku przewieziono koleją o 7,18 mln pasażerów więcej (+33,8%), praca przewozowa osiągnęła wartość o 529,97 mln pasażerokilometrów wyższą (+39,7%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,80 mln pociągokilometrów  (+12,5%). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w marcu była dłuższa o 2,8 km (+4,4%) niż w lutym tego roku.

Przewozy pasażerskie w marcu tego roku osiągnęły również wyższy poziom w porównaniu z czasem sprzed pandemii. W porównaniu z marcem 2019 r. przewieziono o 0,27 mln pasażerów więcej (+1%), praca przewozowa osiągnęła wartość o niemal 176,97 mln wyższą (+10,4%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,97 mln pociągokilometrów  (+13,9%). Średnia odległość przejazdu pasażera w ub. miesiącu była o 5,6 km dłuższa (+9,4%).

W I kwartale 2022 r. przewieziono 71,07 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 4 514,5 mln pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 46,09 mln pociągokilometrów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 63,5 km. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. zauważalny jest wzrost liczby pasażerów o 28 mln (+65%), pracy przewozowej o 2 004,7 mln pasażerokilometrów (+79,9%), a pracy eksploatacyjnej o 2,98 mln pociągokilometrów  (+6,9%). W pierwszych trzech miesiącach tego roku średnio pasażer przejechał o 5,2 km więcej (+8,9%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał tego roku przyniósł przewoźnikom pasażerskim dużo lepsze wyniki niż przed rokiem. Wyjątkowo rekordowy był marzec. Na wyniki lepsze niż przed pandemią wpływ miało z pewnością zniesienie większości obostrzeń sanitarnych, a także pomoc uchodźcom z Ukrainy i wprowadzenie darmowych przejazdów dla obywateli naszego wschodniego sąsiada. Do wyboru kolei mogły również przekonać rosnące w wyniku wojny ceny benzyny. W przypadku przewoźnika dalekobieżnego - PKP Intercity – liczba pasażerów w marcu wzrosła o 160%, a praca przewozowa o ponad 184% licząc rok do roku” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

PRZEWOZY TOWAROWE

Pod względem przewiezionej masy towarów, marzec tego roku był najlepszym miesiącem od listopada 2010 r. Koleją przetransportowano 22,9 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z marcem 2021 r. Praca przewozowa również osiągnęła poziom niespotykany w ostatnich latach (w tym przypadku od października 2018 r.) i wyniosła 5,5 mld tonokilometrów (wzrost o 13,9%). Praca eksploatacyjna to 7,6 mln pociągokilometrów i wzrost rok do roku o 7,2%. Średnia odległość przewozu 1 tony była wyższa o 14 km i wyniosła 239 km.

Marcowe wyniki w porównaniu do danych z lutego 2022 r. w przewiezionej masie były wyższe o 3,1 mln ton (15,6%), praca przewozowa wzrosła o 0,9 mld tonokilometrów (20,7%), natomiast praca eksploatacyjna o 1,2 mln pociągokilometrów (18,7%). Średnia odległość wydłużyła się o 10 km.

„Koniec pierwszego kwartału był pełen wyzwań dla branży, w związku z wojną w Ukrainie i wszystkimi konsekwencjami z nią związanymi, włącznie z potrzebą przystosowania się do zmian na rynku logistyczno-transportowym. Marzec był miesiącem, w którym niemal wszyscy przewoźnicy odnotowali wyższe wyniki niż miesiąc wcześniej. Trudno jednak mówić o długotrwałych trendach wzrostowych. Na znaczne zwiększenie przewozów wpływ miało większe zapotrzebowanie na surowce oraz transport i magazynowanie towarów w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą” – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

W I kwartale 2022 r. przewieziono łącznie 62,24 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 14,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 20,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrosty odpowiednio o 5,56 mln ton (9,8%), 1,7 mld tonokilometrów (13,6%) oraz 1,5 mln pociągokilometrów (8%).Średnia odległość przewozu w całym kwartale osiągnęła 234 km.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

do góry